Стоматологични клиники Д-р Матееви разполагат със собствен модерно оборудван рентгенов кабинет.
Ще бъдете внимателно обслужени от професионален екип рентгенови лаборанти.Много от процесите на лечение на зъбите изискват правене на рентгенови снимки с цел по-точна диагностика и анализ от Вашият лекуващ стоматолог.Облъчването при денталните рентгенови снимки е безопасно, тъй като е минимално. Рентгеновият лаборант насочва точно лъча към даден зъб или дадена група зъби. Експонирането е кратко. Важно е да знаете, че рентгенографската плака (или филмче) не пропуска рентгеновите лъчи, тъй като има плътно оловно фолио на обратната си страна. Лаборантът ще покрие тялото Ви с оловна жилетка, която защитава вътрешните органи. Препоръчително е бременни жени и деца да не се подлагат на рентгеновите снимки, но ако даден лечебен процес го налага, място за притеснения няма. Панорамните снимки се правят с компютърна томография с 3D скенер

Цени на рентгенови снимки

 

Секторни рентгенови снимки

10 лв

 


 

 

Стоматологичният рентген работи и в събота от09:00 до 13:00

цена на секторни рантгенови снимки в съботнят ден 10 лв