Dentists

X-Ray Testers

Managers:

Penka Assenova Mateeva     Manager Clinics      City of Varna, 24 Tsarevets Str. 

Milko Penchev Mateev        Owner Clinics              City of Varna, 24 Tsarevets Str.