Искате да се чувствате и изглеждате по начин максимално близък до естествения – дентални импланти
Ви предлагат тази възможност, независимо дали Ви липсва един, няколко или всички зъби

Обща информация за денталните импланти:
Зъбни импланти са съвременна технология, която след като се остеоинтегрират (вкостят) в челюстната кост максимално се доближават до естествения корен на липсващите зъби, което дава възможност за висококачествено протезиране и пълно възстановяване на съзъбието.
Съвременните дентални имплантати:

  • Предотвратяват загубата на челюстна кост;
  • Позволяват да захапвате и дъвчете по естествен начин;
  • Позволяват отново да изпитате наслада от храната;
  • Помагат да запазите здрави естествените си зъби;
  • Позволяват да говорите естествено;
  • Помагат Ви да се чувствате по-привлекателни;
  • Осигуряват постоянно решение за липсващите зъби.

Повечето съвременни импланти  представляват титанов продукт със специално покритие. Съставът на покритието на имплантата спомага за лесното срастване на костта и осигурява дългосрочни положителни резултати.
Кога се поставят зъбните импланти ?
Когато един или повече зъба са извадени, костната тъкан на това място много бързо се стопява (изтънява), което от своя страна води до деформация на лицево-челюстния апарат. Остеоинтегрирания имплантат изпълнява функцията на  коренова система на един естествен зъб. Поставянето на имплантат на мястото на извадения зъб спира костната резорбция на даденото място и служи като  надеждна поддръжка за протетична констуркция, с която се възстановява дъвкателния аппарат.  По този начин деформацията на лицево-челюстния апарат може да бъде избегната.
Денталните импланти могат да бъдат поставени ако устната кухина санирана от: пародонтални заболявания, кариесни заболявания и други.   При наличие на нелекуван възпалителен процес на твърди и меки тъкани в устната кухина в съседство на имплантатната ложа, има риск от пренасяне на инфекция на имплантата и последваща негова загуба. Ето защо, безупречното здраве на устната кухина трябва да се разглежда като първото и едно от важните условия  за успешно имплантатно лечение.
На кого може да се поставят зъбни импланти?
Денталните импланти могат да се поставят на всички пациенти без възрастови ограничения, стига общото здравословното състояние да позволява това.
Въпреки това, окончателното решение относно възможността за поставяне на зъбен имплант, може да вземе само специалист по дентална имплантология,  след като детайлно е проучил зъбния статус и резултатите от общите изследвания.
Какви са предимствата от поставянето на зъбните импланти?
Поставянето на зъбни импланти  води до възстановяване на функции на дъвкателния аппарат: адекватното дъвчене, адекватна фонетично произнасяне на звуците, и, не на последно място,  естетиката.
Сред безспорните предимства на денталните импланти е способността за възстановяване на липсващите зъби, като се избягва увреждане на здравите съседни зъби (известен е фактът, че за поставянето на зъбни протези е необходимо засягането и на съседните здрави зъби).  Зъбните импланти позволяват създаването на:

  • поддръжка при фиксирането на неснемаемите протези (мост, коронка), ограничаващи се от съседни здрави зъби.
  • подръжка при фиксиране на снемаеми протези.

Какъв е процесът на имплантатното лечение?

Планирането на комплексното имплантатното лечение се осъществява след преглед от специалист имплантолог и провеждане на компютерна томография с 3D скенер. Лечението се провежда в сектора за еднодневна хирургия в операционен блок с 2 операционни зали и манипулационна, оборудвани с най-модерна апаратура, както и дневен стационар с 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти. Екипът от професионалисти предоставя възможност при необходимост манипулацията да бъде извършвана под обща анестезия.
Какво се случва след проведеното активно имплантатно лечение?

Разбира се, всеки е запознат с общата препоръка за посещение на зъболекар поне два пъти годишно. Тази честота на посещения ще позволи на лекаря да следи състоянието на зъбите и на време да се идентифицират възможните дентални проблеми. Поставянето на зъбните импланти е  вид операция, която изисква постоянно наблюдение, дори и след преключването на активното лечение, включващ фиксирането на корони или мостове (протетични констурккции).

Внимание! След процедурата по дентална имплантация е необходимо да се спазват всички препоръки на лекуващия стоматолог, да се извършват всички необходими профилактични действия редовно, да се посещава зъболекар или имплантолог за профилактични прегледи.