Пулпитът бива два вида: обратим и необратим. При обратимия пулпит, по преценка на стоматолога, нервът може да бъде спасен, без да се наложи умъртвяването и изваждането му. На откритата пулпа се слага биологична превръзка и калциево-хидроокисна паста.Фотополимеризиращият вариант е по-добър, тъй като не се разгражда с времето, което води до дупка в пломбата. МожеRead more