Стоматолози

Рентгенови лаборанти

Ръководители

Пенка Асенова Матеева     Управител на Клиника               гр.Варна ул.Царевец 24 

Милко Пенчев Матеев        Собственик на Клиника             гр.Варна ул.Царевец 24